Huwelijk


Hoe begin je eraan?

Ongeveer 6 maanden vóór hun huwelijksdatum melden de verloofden zich aan bij diaken Luc Claeys, de pastoraal coördinator, voor een ‘huwelijksgesprek' (zogenaamde ondertrouw). Als voorbereiding op hun huwelijk wordt het volgen van een ‘relatiedag' sterk aanbevolen.

e-mail: via het contactformulier rechts op deze pagina
Telefoon: 016/90.77.55
Secretariaat: Pastorie Kiezegem, Kerkstraat 12 a, 3391 Tielt-Winge

Voor de kerk?

Uit de brochure: huwen voor de kerk

‘Trouwen veronderstelt niet alleen dat je weet met wie je een liefdesrelatie aangaat. Mensen die trouwen zijn er ook van overtuigd dat hun onderlinge liefde zo sterk is geworden dat ze zich voor altijd aan elkaar kunnen hechten. Wat de toekomst zal brengen weet niemand. Wel beloven ze in alle omstandigheden van het leven op elkaar te kunnen rekenen. Dat blijft een risico. Niemand kan verzekeren dat het hun zal lukken. En toch is hun vertrouwen in elkaar zo groot dat ze het wagen' (blz.10). Bron: Interdiocesane dienst gezinspastoraal
Meer informatie over het kerkelijk huwelijk vind je op de website Kerknet - Trouwen voor de Kerk en op de website van interdiocesane dienst voor gezinspastoraal.