woensdag 28 september 2016

Wanneer begint de mis ook weer?

Welkom op de gezinsviering
in Houwaart op 1 okt. om18:00 u
Sedert 1 september werden de aanvangsuren van de Eucharistievieringen in onze federatie Tielt-Winge aangepast. Toch zie ik nog mensen binnensijpelen op het oude aanvangsuur. Ze zijn even welkom natuurlijk. Daarom plaats ik hieronder nog eens een kader met de uren.

Dit weekend staat ook in het teken van de jongeren. De kandidaat-vormelingen van Houwaart, Meensel-Kiezegem en Tielt trekken zaterdag 1 oktober naar de 'Missio' startdag van de vormselcatechese voor een dag vol met werkwinkels en activiteiten.

's Avonds vieren we aan de tafel van de Heer Eucharistie in Houwaart met jonge gezinnen. Op zondag 2 oktober is er een gezongen mis in Onze-Lieve-Vrouw Tielt om 10.30 u en om 11:00 u een gezongen gebedsdienst in de kerk van Meensel n.a.v. het jaarlijkse feest van Samana (Ziekenzorg).


27ste zondag door het jaar
Za 1 oktober

Zo 2 oktober
Sint-Denijs Houwaart

O.-L.-Vrouw Tielt

Sint-Mattheus Meensel
18:00 u

10:30 u

11:00 u
Gezinsviering

Eucharistie

Gebedsdienst Samana
28ste zondag door het jaar
Za 8 oktober

Zo 9 oktober
Sint-Martinus Tielt

Sint-Pieter Kiezegem

Sint-Joris Winge
18:00 u

09:00 u

10:30 u
Eucharistie

Eucharistie

Eucharistie nat. Ziekendag Samana
29ste zondag door het jaar
Za 15 oktober

Zo 16 oktober
Sint-Denijs Houwaart

Sint-Mattheus Meensel

O.-L.-Vrouw Tielt
18:00 u

09:00 u

10:30 u
Eucharistie

Eucharistie

Eucharistie startvieringvormselcatechese
30ste zondag door het jaar
Za 22 oktober

Zo 23 oktober
Sint-Martinus Tielt

Sint-Pieter Kiezegem

Sint-Joris Winge
18:00 u

09:00 u

10:30 u
Eucharistie

Eucharistie

Eucharistie
31ste zondag door het jaar
Zo 30 oktober
O.-L.-Vrouw Tielt
10:30
Eucharistie voor alle parochies

vrijdag 9 september 2016

Processie en Mis aan de kapel op de Roeselberg

Zondag 11 september gaat naar jaarlijkse gewoonte op de zondag na 8 september (Feest van de geboorte van Maria) aan de kapel van de Roeselberg een processie uit waarbij het Mariabeeldje wordt rondgedragen. De processie vertrekt om 09:15 u stipt aan de kapel, vervolgt haar weg in de Stokskensstraat en eindigt om 10:00 u, waarna een Eucharistieviering wordt opgedragen door E.H. Pauls Schotsmans, geassisteerd door diaken Luc Claeys. Ook de harmonie is van de partij.


Iedereen is van harte welkom om mee te bidden en te vieren!Alle vieringen in de pastorale zone:
- Zaterdag 10 september:
  • 18u00 Sint-Martinus Tielt (gezongen mis)
- Zondag 11 september:
  • 09u00 Sint-Pieter Kiezegem
  • 09u15 Kapel Roeselberg Houwaart (processie gevolgd door Eucharistie)
  • 10u30 Sint-Joris Winge (gezongen mis)maandag 5 september 2016

De Heer heeft mensen nodig

Dankwoordje naar aanleiding van de aanstellingsviering van diaken Luc in Tielt-Winge

Lieve mensen van alle parochies in Tielt-Winge,


Hartelijke dank voor jullie bemoedigende en vriendelijke woorden. Sinds ik zo vanaf de maand mei in de verschillende parochies van Tielt-Winge ben gekomen, ben ik overal heel vriendelijk en welwillend ontvangen. Dat doet heel veel deugd en daarvoor ben ik heel erg dankbaar.

De mensen zijn blij dat er diaken is aangeduid voor de parochies, ook al is de rol van een diaken nog niet zo helemaal duidelijk. Zelf voel ik me wat onwennig met de aandacht die zo een aanstelling trekt. Want hoewel hier vooraan priesters en een diaken staan in witte albe, in  een kazuifel of een dalmatiek; het draait niet om hen; wij zijn niet zo belangrijk. Als we hier vandaag samenzijn, dan gaat om de Heer, om God. We zijn bij Hem te gast en we bidden en vragen dat Hij bij ons komt wonen en in ons komt wonen zodat wij zouden denken, handelen en spreken zoals Hij daarvan droomt. Als christenen worden we gezonden om zijn Rijk van Liefde, zijn gedroomde wereld te maken.

Daarom denk ik dat jullie niet zo zeer een priester of een diaken nodig hebben, maar dat de Heer op de eerste plaats en vooral veel mensen van Houwaart, van Onze-Lieve-Vrouw Tielt en Sint-Maarten, van Sint-Joris-Winge en van Meensel-Kiezegem nodig heeft. Het zijn de gelovigen zelf die de handen en de voeten van de Heer zijn. Zonder hen kan Hij zijn Rijk niet waarmaken. Het zijn wij de christenen, die het gezicht zijn, van de Kerk in onze gemeente.

V.l.n.r. Diaken Luc Claeys, E.H. Paul Schotsmans en E.H. Paul
D'havé, een deel van de pastorale ploeg in Tielt-Winge
(c) Willy Mues
We hebben dus mensen nodig die verkondigen, die over het Woord van de Heer vertellen. Niet alleen een priester en een diaken, neen ook catechisten, juffen en leraren die met veel enthousiasme godsdienst onderricht geven, vooral ook veel opa’s en oma’s en papa’s en mama’s die aan hun kinderen en kleinkinderen over Jezus willen vertellen, uiteindelijk iedereen die door hun vriendelijke woorden ten opzichte van de andere een getuige wil zijn van de Heer.

We hebben mensen nodig die de aan de anderen dienstbaar willen zijn. Niet alleen een priester of een diaken die gevraagd wordt om een ziekenzalving of een ziekenzegen uit te
De ploeg uit Meensel die de hapjes voor de
receptie na de aanstellingsviering voorbereidde;
dienstbare mensen. (c) Annie Laeremans
spreken, maar vooral familieleden, buren en vrienden die oudere bewoners in de straat een bezoekje brengen, zieken een liefdevolle attentie geven, klaar staan om mensen met minder kansen vooruit te helpen en de vreemdelingen van welke aard ook gastvrij opvangen op een wijze zoals onze Heer Jezus dat ook zou gedaan hebben.

We hebben mensen nodig die samen met ons die daden van de Heer willen vieren in onze kerken; dat zijn dus niet alleen een priester of diaken maar mensen die onze kerken willen openhouden en besturen, kaarsen laten branden en bloemen willen zetten, mee aan het altaar willen staan als misdienaars en als lectoren, muziek willen spelen en willen zingen zodat de vreugde van het Woord en de Zang alle zondagen en waarom zelfs niet op een weekdag weerklinken. Ouderen en jongeren, getrouwe kerkgangers en ook veel occasionele kerkbezoekers mogen hier komen, en het liefst op een wijze dat ze met een glimlach en blijheid in het hart weer van hier mogen weggaan om die vreugde weer verder te verspreiden want daartoe worden wij gezonden.

De verenigde parochiekoren, die de vreugde uitzingen; vierende
mensen! (c) Annie Laeremans
Jullie hebben dus eigenlijk geen diaken en priester nodig want iedereen heeft een priesterlijke roeping. Het is God, de Heer die jullie nodig heeft in grote getale, jullie hier aanwezig om zijn verhaal aan anderen te brengen en te verspreiden. Daarin en daardoor ontstaan andere roepingen en die brengen de mensen weer naar hier in een steeds grotere gemeenschap.
Dat is wat ik hoop en dat is wat ik droom en daarin zal ik proberen deze gemeenschap dienstbaar te zijn.
Luc Claeys