zaterdag 31 december 2016

Een gezegend nieuwjaar!

Sommigen vroegen me of er wel  een viering zou zijn op oudejaarsavond of op op nieuwjaarsdag. Natuurlijk vieren we, meer zelfs, we vieren het Feest van Maria, Moeder Gods.

  • 18: 00 u in de Sint-Denijskerk te Houwaart:gezinsviering
  • 09:00 u in de Sint-Mattheuskerk te Meensel: Woorddienst
  • 10:30 u in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Tielt: Eucharistieviering

Gebed voor Nieuwjaar

Wees ons nabij, God,
elke dag van dit nieuwe jaar.

Wees ons nabij
in onze liefste wensen,
in onze diepste momenten,
in dat waar we samen nog van dromen.

Wees ons nabij, God,
in alle gewone dingen,
in de vanzelfsprekende dingen,
in de dagelijkse taak waar wij voor staan.

Wees ons nabij
wanneer wij lijden aan het leven,
wanneer pijn en verdriet ons overvallen,
wanneer wij elkaar
misschien niet meer verstaan.
Laat niet toe, God,
dat ons leven slijt aan gewoonte
en dat wij blind worden voor elkaar.

Geef ons ogen om elkaar te zien
als een kostbaar geschenk
en laat ons uw geschenk zijn
voor mensen om ons heen.

Aan allen een gezegend nieuwjaar

dinsdag 27 december 2016

Kerststalletjes in Tielt-Winge

De laatste tijd was er veel te doen over het plaatsen van kerststallen op openbare plaatsen. Daarop stuurden me een aantal parochianen foto's van hun stalletje. Elke stal die we plaatsen is een getuigenis van het kerstverhaal en de menswording van de Heer en een aanleiding om de Boodschap door te geven aan kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen.

Een levende kerststal bij
 Bernadette
Verlichte stal van Elisabeth
Jozef en Maria op de salontafel
Stal bij Lydia thuis
Kerststal in O.L.V. Tielt

Stal bij 't Hagekind
De stal van Kristien gaat al 24 jaar mee.
Romana zet 2 stalletjes, één in de winkel
en één thuis.

maandag 26 december 2016

Alternatief Kerstverhaal

(Naar een preek van E.H. Michel Hagen, Nederland)
Sint-Stefanus, eerste martelaar en diaken
Vandaag is het feest van de heilige Stefanus – de eerste diaken en eerste martelaar. Sint-Stefanus sprak duidelijk over de tekorten van de Joodse overheden van zijn dagen. Een beetje in de lijn van zijn gedachten zou ik jullie graag een alternatief kerstverhaal vertellen. Het is begin van een scenario van een kerstspel dat ik een auteur zag schrijven.
Het is kerstmis 2016. God kijkt op zijn kosmische horloge en roept Michael en Lucifer bij zich en zegt: Hoe is het met de mensheid? Wordt het al tijd voor de wederkomst van mijn Zoon? Ik stuur jullie beiden naar beneden om poolshoogte te nemen en Mij daarover te rapporteren. Het gaat slechts om een steekproef, ga naar Tielt-Winge. Het is bijna Kerstmis, dat lijkt Mij een goede gelegenheid.
En daar lopen Michael en Lucifer, incognito door Tielt-Winge, tijdelijk ontdaan van alle bovennatuurlijke macht en tijdelijk ook niet in staat met elkaar te strijden, tenzij door woorden natuurlijk. Ze kijken hoe het er op aarde aan toe gaat. Ze komen langs het Gouden Kruispunt en kijken in de overvolle etalages. "Kijk, dat is allemaal mijn werk", zegt Lucifer, luxe, overdaad, de mensen weten  amper wat ze nu nog moeten kopen. Ik bied ze verstrooiing, afleiding, genot, en nog veel meer. Ik bied ze een leven op aarde zonder God. Lucifer loopt zichtbaar te genieten.
Michael kijkt en ziet hij in de Standaardboekhandel een Bijbel in liggen. Is dat ook jouw werk? Lucifer kijkt even achteloos om. Jazeker. Dat is zo'n mooie uitgave dat die alleen in de kast staat. Zo hebben de mensen het idee dat ze een Bijbel hebben, maar ze lezen er nooit in. Ik zorg daarbij voor een overvloed aan reclamedrukwerk en pulpbladen, ik zorg voor een stortvloed aan TV programma's, ik zorg voor roddelbladen. Daar wordt in gelezen, niet in de Bijbel.
Ze lopen door en komen voorbij de Sint-Joriskerk. Dat is ons werk, zegt Michael, dat deze kerken er staan, deze kerk en de kerken van Houwaart, Tielt en van Meensel-Kiezegem waar Gods lof wordt gezongen, waar kinderen worden gedoopt, waar de Eucharistie wordt gevierd. Ach wat ..., laat mij nog even doorwerken, zegt Lucifer. Over 20 jaar maak ik er een sporthal of appartementen van, gezondheid of status, dat zijn hun nieuwe goden. En dus ben ik hun nieuwe god.
Ze passeren de Sint-Jorisschool. Zie je dat, zegt Michael, Dat is ons werk, deze school heeft de naam van een heilige als inspiratiebron voor de jeugd. Ach, laat me niet lachen zegt Lucifer. What's in a name? Denk je dat de jongeren die heiligen nog kennen? Bovendien, ik maak het voor de besturen steeds moeilijker gelovige leerkrachten te vinden en steeds gemakkelijker om andere, niet gelovige leerkrachten aan te trekken. Ook lever ik de mensen voortdurend argumenten om hun gelovige identiteit af te zwakken, ik roep een gevoel van schaamte op voor de Kerk en daarbij een minderwaardigheidsgevoel tegenover de wereld. Bij enkele van jullie katholieke scholen is de heiligennaam al verdwenen. Geef me nog 20 jaar en niet alleen die namen, maar ook die scholen zijn verdwenen.
Even voorbij het Dommelhof zien ze een oude vrouw met een scootmobiel. Kijk zegt Michael, dat is toch maar mooi bereikt, meer zelfstandigheid voor ouderen, zodat ze vitaal blijven en deel kunnen blijven uitmaken van de maatschappij. Ach wat, zegt Lucifer. Dat is alleen maar gemakkelijker en goedkoper. Sinds ik gezondheid in de economie heb kunnen trekken, is gezondheid een marktproduct geworden. De rijken hebben er alles voor over, en mensen met weinig bezit, kijken er met jaloerse blikken naar, allebei zijn ze erdoor geobsedeerd. Maar, ik ga verder: Nog even en religie is ook een marktproduct, dan heb ik het volledig los geweekt van de Kerk. Dan is het een speelbal in mijn hand, met de ene religieuze hype na de andere, verwarring ten top, een mensheid die zichzelf wil verlossen, met dwaze ideeën over God en mensen die zelf God willen zijn. Wat me toen in Babel niet is gelukt, komt hier spelenderwijs tot stand.
Op kerstavond komen ze opnieuw voorbij de kerkgebouwen van Winge, Tielt en Houwaart en ze kijken door de ramen. Dat is ons werk, zegt Michael. Zie je die volle kerk, ouders, kinderen, grootouders, allemaal voor onze Heer Jezus Christus. Ach wat, zegt Lucifer, dat is sentiment, dat heb ik op kunnen kloppen, zoete gevoelens, maar thuis is het eten en drinken en weer ruzie maken. De kracht is eruit, ze weten niets meer van Jezus, helemaal niets meer, ze vieren een onbekende en daar ga ik mee door. Eerst onwetendheid en daarbij de leugen, dat is mijn sterke kant. De nieuwe boeken en films waarin het geloof wordt ondermijnd staan al op stapel, nog meer verwarring, totdat er niets meer van Jezus en zijn Kerk over is. Dan is Hij pas echt dood en heeft zijn verrijzenis ook geen kracht meer. Dat is mijn overwinning. Jezus Zelf heeft me op dit idee gebracht, toen Hij zich afvroeg of Hij bij zijn wederkomst nog geloof op aarde zou vinden. En kijk, dit is het resultaat.
Ze moeten terug naar boven en verschijnen weer voor Gods troon. Ze buigen beiden, Michael met heel veel eerbied, Lucifer met afgunst. Hoe is het met de mensheid? Vraagt God. Lucifer, wat is jouw bevinding? Ach zoals ik het al zei. De wereld is in mijn macht en de mensen weten het niet eens. Ze geloven alles wat het etiket modern en wetenschappelijk draagt en ze geloven niets meer van de Kerk. Aan de Kerk heb ik het etiket ouderwets kunnen plakken. De mensen volgen hun buik en niet hun geloof. Dat waar ik in het Romeinse Rijk een eind mee op weg was, maar waar Jezus enige vertraging in heeft gebracht, dat heb ik in de laatste vierhonderd jaar weer voor een flink eind kunnen realiseren.
En jij Michael? Ik zag mensen die met kerstmis naar de kerk gaan. Ik zag ouderen en jongeren, ik zal een goede inzet van de techniek, ik zag Bijbels in de winkel liggen, ik zag verschillende kerken in één gemeente. Het Evangelie van uw Zoon wordt nog steeds doorgegeven.
Goed. Wat adviseren jullie Mij wat de mensheid betreft? Vraagt God. Geef me nog twintig jaar, zegt Lucifer en alles is van mij. Geef me nog twintig jaar, zegt Michael en er is een nieuwe verrijzenis. Ik weet genoeg, zegt God, ga weer naar jullie eigen werkterrein.

De scenarioschrijver legde zijn pen neer. Tot zover had hij zijn kerstspel klaar, maar nu. Wat was de clou? Wat ging God doen? Hoe kon hij een slot breien aan dit verhaal? Lucifer laten winnen, dat is niet zo leuk, dat past niet bij een verhaal op tweede Kerstdag, met Sint-Stefanus. Michael laten winnen, dat is al eerder verteld in de Bijbel. Misschien was dit eigenlijk wel een mooi open einde. En misschien is de vraag zelf wel het beste slot. Wat zou God doen? Hoe kunnen wij daar zijn armen en voeten bij zijn?

zaterdag 24 december 2016

EEN VREDEVOL EN ZALIG KERSTFEEST
'Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.'
We horen het ieder jaar: vrede is de boodschap. Hoe valt het te rijmen met al die berichten van aanslagen, oorlog en geweld? Ook dat vragen we ons ieder jaar af. Toch is er een verband tussen de grote gewenste wereldvrede en de vrede thuis. Het is pas wanneer velen, zeer velen thuis een vredesnest bouwen, dat er warmte en beweging komt in onze harde wereld. Vrede begint bij jezelf.
Ik las ergens dat vrede op duivenpootjes komt. Vrede komt ongemerkt langs zachte geweldloze mensen. Je zou ook kunnen zeggen: vrede komt op duizendpootjes, als duizenden overal thuis en in hun kring vrede stichten,  een vredesnestje bouwen, dan zijn we al op de goede weg. Het Kind in de kribbe omringt door liefdevolle ouders en een stralend goddelijk licht uit Bethlehem wijzen ons de weg.
Aan allen een vredevol en zalig Kerstfeest!
(Kerstwens geïnspireerd door een preek van wijlen priester Dries Morel - bisdom Gent)


dinsdag 20 december 2016

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde!

Hier en daar zullen dit kerstlied en andere liederen weerklinken. We vieren de menswording van de HeerVier met ons de Menswording van de Heer
Toen ik aantrad als diaken in de zone Tielt-Winge, werd me de opdracht gegeven om voor te gaan in huwelijksvieringen, uitvaarten en om kinderen te dopen. Je hoort dikwijls zeggen dat de kerk alleen maar oudere mensen aantrekt. Maar nu, vier maanden later, stel ik vast dat de het grootste deel van mijn tijd uitgaat naar het dopen van borelingen en het voorbereidende bezoek aan jonge gezinnen.
Elke keer mag ik me samen met de fiere ouders verbazen over het wonder van het nieuwe leven. Ook al kennen we vandaag het biologische en medische verloop van de geboorte van een kind, toch blijft de menswording van zo een nieuw schepseltje ook een groot wonder en een mysterie. Ouders die vragen om hun kindje te laten dopen, begrijpen zonder moeite dat hun kind niet alleen van hen is, maar beschouwen het ook als een geschenk van God.

Menswording
Vanaf de geboorte schenken ze hun kind een onvoorwaardelijke liefde. Het is net hetzelfde als wat Jezus ervaart bij zijn doop in de Jordaan, toen Hij een stem hoorde: “Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’”
Het is die Liefde die onze God naar ons toezond toen Hij zijn Zoon schonk en in het gezin van Maria en Jozef liet geboren worden. Dat is het vreugdevol gebeuren dat we met Kerstmis vieren. God kwam onder ons wonen als een mens.

Vieringen in Tielt-Winge
We nodigen dan ook iedereen uit om dit Feest met ons te vieren in één van de kerken van onze federatie. Voor elk van u is er wel een viering die past in de planning van uw familie.
Gezinnen met jonge kinderen of mensen die nog een diner plannen, nodigen we op 24 december  uit om 18:00 uur in de kerk van Sint-Joris-Winge. We zingen traditionele kerstliederen en zorgen ervoor dat  iedereen kan meezingen. Vier je liever na de kerstmaaltijd, dan sluit je aan bij de Eucharistie om 21:00 uur in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Tielt. Liefhebbers van een traditionele Middernachtmis kunnen terecht in de Sint-Denijskerk van Houwaart (24:00 u). Op Kerstdag 25 december openen we voor de vroege opstaanders het Hoogfeest met een Heilige Mis om 09:00 uur in de Sint-Pieterskerk van Kiezegem. De Hoogmis van 10:30 u gaat door in de Sint-Martinuskerk te Tielt en wordt opgeluisterd door het koor en een kinderkoor met zang én dans. Tenslotte viert de gemeenschap in Meensel ook nog op Tweede Kerstdag (26 december Sint-Stefanus) om 09:00 u in de Sint-Mattheuskerk.
Van harte welkom en aan ieder een zalig en vredevol Kerstfeest!

Diaken Luc Claeys

zondag 11 december 2016

Bedankt priester Albert Lefebvre

Vandaag vierden we in onze parochies de derde zondag van de Advent. De derde zondag kleurt altijd een beetje vreugdevoller. Maar in Kiezegem moesten we toch ook een traan onderdrukken. Priester Albert Lefebvre, deze zomer 75 jaar geworden, celebreerde voor de laatste keer de zondagsmis. Hij werd eerder al ter gelegenheid van het Sint-Ceciliafeest in de bloemetjes gezet. De gelovigen in Kiezegem bedankten hem vandaag met een daverend applaus.

Van nu af aan zal priester Albert zich verder inzetten voor de zusters in Lubbeek. Ze kunnen er maar wel bij varen. Albert, het ga je goed!


maandag 5 december 2016

Wie heeft er thuis in Tielt-Winge een kerststal?

Poster van Herbronnen vzw
Enkele weken geleden verdeelden we in de kerken van Tielt-Winge een poster van de vzw Herbronnen. Met die poster wil deze vereniging het christelijke karakter van het kerstfeest beklemtonen. Met Kerstmis vieren we immers de geboorte van Jezus Christus.

Kerststal van diaken Luc
Her en der duiken er in de straten - ook in die van Tielt-Winge - kerstversieringen op. Kerstverlichting, kerstbomen, kerstmannen... Allemaal heel mooi en sfeervol op de donkerste dagen van het jaar. Maar ik vroeg me af wie in onze gemeente een kerststal zet of de poster van de vzw Herbronnen aan zijn venster heeft gehangen?

Weet je wat? Stuur me een mailtje of stuur me een berichtje via de sociale media met een foto van je kerststal of poster. Of als je wil, kom ik bij je langs om een foto te maken!


Kerstvieringen in Tielt-Winge: