woensdag 23 november 2016

Onze Vader: een nieuwe vertaling van een eeuwenoud gebed

Vanaf zondag bidden we in onze gemeenschappen de nieuwe versie van het 'Onze Vader'. Er liggen kaartjes ter beschikking. Je kunt ze ook gratis bestellen via Kerk in Nood België.

“We kunnen de invoering van het gemeenschappelijke Onze Vader ook zien als een kans om stil te staan bij de waarde en de betekenis ervan. Het zou mooi zijn als de nieuwe tekst ons kan brengen tot een nieuwe, frisse kijk op het gebed dat Jezus ons gegeven heeft. Het zou mooi zijn als vele mensen de k...
KERKINNOOD.BE

woensdag 16 november 2016

Drievoudige uitnodiging!

Op zondag 20 november zal ik aan de jongeren in de viering van Christus Koning in de Onze-Lieve-Vrouwkerk volgend voorstel doen.

Gratis kerstaffiche te verkrijgen in onze
kerken van Tielt-Winge en bij Kerk in Nood vzw
"Mijn drievoudige uitnodiging:
Ten eerste vraag ik jullie om je voor te bereiden op het kerstfeest. Daarom geven we aan iedereen, voor elk huis, zo een kerstaffiche mee om uit te hangen aan uw buitenvenster om te laten zien: we zijn vrienden van Jezus en we vieren zijn geboorte.

Ten tweede nodigen we u allen uit om zelf thuis en voor het chirolokaal een adventskrans te maken en ontsteek elke week een kaarsje en bidt elke zondagmiddag met de groep samen of in het gezin een gebed: een Weesgegroet, een Onze Vader of een ander passend gebed.

En ten slotte de derde uitnodiging, breng Jezus ook een bezoek in zijn eigen huis en vier met ons deze voorbereiding naar Kerstmis. We verheugen ons om de volgende weken met veel vrienden van Jezus vol verwachting naar zijn wederkomst uit te zien!"

Deze uitnodiging geldt natuurlijk voor iedereen. Ook u kunt zo een kerstaffiche krijgen. Kom naar één van onze zondagsvieringen of bestel ze gratis online bij Kerk in Nood vzw.

maandag 14 november 2016

Christus Koning

Zondag aanstaande – 20 november 2016 - vieren we in de laatste zondag van het kerkelijk jaar het hoogfeest van Christus Koning. Christus Koning is ook het feest van de Chiro.
Op de website van de Chrio nationaal staat een bezinning waarin het duidelijk wordt dat onze Heer, Jezus geen wereldse koning is maar vooral de Koning is van de liefde.

Aan alle chiroleden in Tielt en Sint-Joris-Winge: een liefdevolle feestdag! 
Ook aan alle andere gelovigen die het feest vieren: een zalige hoogdag!


Diaken Luc

Bezinning
Liefde is zich inzetten 
Zichzelf vergeten en zoeken 
Wat de ander gelukkig maakt 
Hoe mooi is het om te leven 
om lief te hebben 
Hoe rijk ben je 
als je liefde geeft 
Blijheid en geluk geven 
Jezelf geven 
Dat is liefhebben 
Dat is het leven 
Als je de ander bemint als jezelf 
Als je je geeft aan een ander 
Dan zal je zien 
dat er geen eigenbelang bestaat 
Dat je niet moet overheersen om gezien te worden 
Dat is het leven 
Dat is liefhebben 
Zo droomde Jezus de wereld 
En wij met Hem.

Vrij naar het lied: ‘Amar es entregarse’
http://www.youtube.com/watch?v=Q5WdBNyOsekZondagsvieringen Christus Koning in Tielt-Winge

Christus, Koning v/h heelal
Za 19 november

Zo 20 november
Sint-Denijs Houwaart

Sint-Mattheus Meensel

O.-L.- Vrouw Tielt
18:00

09:00

10:30
Eucharistie

Eucharistie

Eucharistie

woensdag 9 november 2016

Vreugde om de groeiende geloofsgemeenschap

Afgelopen weekend doopten diakens Freddy De Baets en diaken Luc Claeys in totaal vijf kindjes in onze parochiefederatie Tielt-Winge. Proficiat Meike, Guss, Jef, Roos en Mateo!

Doop op 6 november 2016 in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Tielt

Aanroeping van Gods Geest over het water
Doopkruisje dat in de kerk wordt opgehangen met de naam van de dopeling. De ouders kunnen het kruisje meenemen  tijdens de viering met kinderzegening op het feest van Maria Lichtmis - Opdracht van de Heer (rond 2 februari)

zondag 6 november 2016

Mijmeren over verrijzenis

Homilie 32ste zondag c-jaar in Meensel-Kiezegem

Beste broeders en zusters,

Wie vandaag naar de kerk is gekomen en langs het kerkhof is gepasseerd heeft vast en zeker kunnen  genieten van de kleurrijke bloemenpracht bij de graven. Velen van ons zijn op 1 of 2 november langs geweest bij de overleden familieleden. En of je dan christelijk gelovig bent of niet; ik denk dat iedereen dan wel eens mijmert over hoe het nu gaat met die doden? Is het met hen afgelopen of leven zij voort? En hoe moeten we ons dat voorstellen, die verrijzenis?  Dat leven in de liefde en in de eeuwigheid bij God; hoe zit dat nu?

Het is een vraag waarmee iedereen worstelt en dat was in de tijd van Jezus niet anders. De Sadduceeën, een groep mensen uit de hogere kringen van de joodse samenleving, hielden strikt vast aan de geschreven Wet van Mozes en ze konden zich geen verrijzenis voorstellen.  Gisteren vierden we in Houwaart met kinderen en jongeren en we hebben ons daar ook over gebogen. Voor de jongeren vertelden we een verhaal over een rups die schijnbaar doodgaat en na de winter een tweede leven krijgt als vlinder. Bij  de voorbereiding van die viering kwam ik nog een tweede verhaal tegen over het onvoorstelbare nieuwe leven dat ons te wachten staat en dat wil ik vandaag even met u delen. Het gaat zo:

Er waren eens twee baby's in de baarmoeder van een moeder.
De ene vroeg de ander; "Geloof jij in een leven na geboorte"?
De ander antwoordde: "Natuurlijk er moet iets zijn na geboorte"
Misschien zijn we hier om ons klaar te maken voor wat we later zullen zijn
"Onzin", reageerde de ander. "Er is geen leven na geboorte, wat zou dat leven moeten zijn"?

De eerste baby  zei: "Ik weet het niet, maar er zal meer licht zijn dan hier, misschien lopen we met onze benen en eten we met onze mond"
De ander riep: "Dat is absurd!, lopen is onmogelijk en eten met onze mond, dat is toch waanzin! Het is de navelstreng die voor voeding zorgt; dat weet je toch, leven na de geboorte is onmogelijk, de navelstreng is daarvoor veel te kort"

"Ik denk dat er iets is en misschien is het er anders dan hier” zei de ene weer. De ander reageerde: "Maar niemand is ooit teruggekeerd van daar. Geboorte is het einde van het leven en na geboorte is er niets anders dan duisternis en angst en het brengt ons nergens"
"We weten het niet", reageerde de ander.

"Maar zeker zullen we moeder zien en zij zal voor ons zorgen"
"Moeder? Moeder? Geloof jij in een moeder? Waar is ze nu?

"Ze is helemaal om ons heen, het is in haar en met haar en door haar dat wij leven, zonder haar zou deze wereld er niet zijn!"
De andere baby zei daarop weer: "Ik zie haar niet, dan is het logisch dat ze niet bestaat"

Waarop de ander dan weer reageerde:
"Soms als je in je stilte bent, dan kun je haar horen, dan kun je haar ontvangen. Ik geloof dat er een realiteit is na geboorte en wij hier zijn om onszelf klaar te maken voor die nieuwe werkelijkheid.”

Beste zusters en broeders, het is een parallelverhaal zoals de rups en de vlinder er één is of zoals er in de Bijbel ook nog staan over de graankorrel die eerst moet sterven vooraleer hij kan uitgroeien tot een nieuwe plant. We proberen het ons voor te stellen,  maar alle voorstellingen lopen wat mank.

Wat mijn nog het meest sterkt in het leven na de dood is een gebed uit de verrijzenisliturgie. Het gebed hebben we gisteren ook nog gebeden op het kerkhof bij de uitvaart van Freddy Van Roy in Kiezegem. Het gaat over de liefde van God en het klinkt als volgt:

Heer onze God,
Gij hebt de mensen geschapen om elkaar in liefde tegemoet te treden.
Wij danken U voor dit wonder, de mooiste gave uit uw hand.
Het kan niet zijn dat wij tevergeefs beminnen en dat de liefde die onder mensen mogelijk is, bij de dood wordt afgebroken.
Help ons geloven dat wij over de dood heen in liefde met elkaar verbonden blijven, dankzij Jezus, Uw Zoon, onze Heer, die Gij uit de dood hebt opgewekt en die nu leeft bij U, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.


Als we straks deze kerk uitgaan en langs de graven wandelen en nog eens stilstaan bij onze geliefde overledenen, die we in ons hart dragen, dan kunnen aan terugdenken aan die onmetelijke liefde en die kan ons vertrouwen geven in een weerzien en verrijzenis over de dood heen.

donderdag 3 november 2016

Sint-Hubertusvieringen en gezinsviering in Tielt-WingeOp zaterdag 5 november 2016 is onze volgende gezinsviering. Tijdens deze viering komen we meer te weten over Sint-Hubertus, patroonheilige van de jacht. Er zijn heel wat gewoontes en gebruiken rond zijn feestdag. Eén daarvan is dat er brood gezegend wordt en dat wordt dan opgegeten door mens en dier als bescherming tegen ziektes . Na de viering krijgt ook iedereen een stukje gezegend brood mee naar huis.
Zaterdag 5 november 2016 om 18u in de Sint-Denijskerk van Houwaart (Tielt-Winge)


Sint-Hubertusbrood
Op vele plaatsen is het de gewoonte om op de feestdag van Sint-Hubertus (3 november) broodjes te laten zegenen. In de parochies van Tielt-Winge gebeurt dat op tijdens de Eucharistievieringen van 5 en 6 november. Over de heilige Hubertus worden vele verhalen verteld en soms zijn ze tegenstrijdig.

Beeld van de Heilige Hubertus in de processie te Kerkom
De heilige Hubertus
Een van de legendes gaat als volgt: St.-Hubertus was een edelman die zijn dagen sleet met groots opgezette jachtpartijen. Zelfs op een Goede Vrijdag ging hij eens jagen en hij achtervolgde toen een groot en lenig hert. Net op het moment dat hij zijn pijl richtte om het genadeschot te geven, draaide het hert zich om naar Hubertus en tussen zijn gewei verscheen een stralend kruis. Hubertus was verbijsterd door dit teken van O.-L-.Heer en ging letterlijk door de knieën. Hij zag in dat hij zich alleen maar bezighield met futiliteiten en dat er zoveel belangrijker dingen waren in het leven. Hij bekeerde zich en ging als kluizenaar leven. Later werd hij opgemerkt door de bisschop van Tongeren en Maastricht: Lambertus, die hem tot priester wijdde en hem meenam op missiereis. Na de moord op Lambertus werd Hubert de nieuwe bisschop. Omdat het te gevaarlijk werd in Brabant en Limburg trok hij zich terug in Luik, waar hij in her jaar 727 door een koortsaanval geveld werd. Zijn relikwieën werden 100 jaar later overgebracht naar een abdij in het huidige St.-Hubert in de provincie Luxemburg.

Brood als teken
Hubertus wordt aanroepen bij hondsdolheid. Het is een oude christelijke gewoonte om op de feestdag van Sint-Hubertus gezegend brood te eten. Vroeger aanzag men het Sint-Hubertusbrood als een afweermiddel tegen bepaalde infecties en besmettelijke ziekten. Wij zijn echter tot het inzicht gekomen dat dit geen mirakelbrood is, en toch willen wij die traditie in ere houden. In naam van de Heer zullen wij het brood zegenen om te bevestigen dat de Heer onze familietafel zegent, en om ons eraan te herinneren dat we door het brood te eten en het te delen, in goede en kwade dagen, ook alles wat we in van de Heer krijgen, zouden respecteren en delen met anderen.

Gebed bij de zegening van de broodjes
Almachtige eeuwige God,
overal bent U aanwezig.
Midden onder mensen verricht U uw werk.
Alles leidt U ten beste voor wie U liefhebben.
Verhoor ons gebed:
Bescherm de mensen die dit brood eten,
tegen gevaren die hen bedreigen.
Vergroot hun vertrouwen in U.
Laat de kracht van het kruis het kwaad overwinnen.
Mag uw geest onder de mensen
zelfvergeten dienstbaarheid teweegbrengen
en de blijdschap van de kinderen Gods.
Hierbij helpe ons de heilige Hubertus
door Christus, onze Heer. Amen.

Alle vieringen met zegening van Hubertusbrood

32ste zondag door het jaar
Za 5 november

Zo 6 november
Sint-Denijs Houwaart

Sint-Mattheus Meensel

O.-L.-Vrouw Tielt
18:00

09:00

10:30
Gezinsviering

Eucharistie

Eucharistie


Moderne Sint-Hubertuservaring: een jager ontmoet een hert en krijgt het niet over zijn hart het dier neer te schieten.