zaterdag 16 januari 2021

Ziekenzegening, balsem voor de ziel


Op vrijdag 15 januari werd ik vanuit het Woonzorgcentrum Campus Dommelhof opgebeld met de vraag "of ik in het huis Perkeveld een ziekenzegening zou willen komen doen maar het is wel op de corona-afdeling". Ik wilde niet weigeren; de verzorgenden, de verpleegsters, het poetspersoneel, ze zetten zich dagelijks in om de mensen bij te staan en te verzorgen en nemen bovendien de moeite om de bedienaar van de eredienst op te roepen voor geestelijke bijstand.

De vraag om naar Sint-Joris-Winge te komen voor een ziekengebed in het rusthuis lijkt verbazend omdat er tot nader order in de instellingen (zowel WZC als ziekenhuis zoals voor gans de Belgische kerk) meestal geen gemeenschappelijke pastorale activiteiten doorgaan. Concreet betekent dit: geen Eucharistievieringen met patiënten of bewoners, geen gespreksgroepen, zanggroepen enz. De pastores die gemandateerd zijn voor een bepaalde instelling behoren echter wel tot het geheel van diensten die worden geboden aan patiënt of bewoner. 

Aangekomen in het woonzorgcentrum werd ik bijgestaan door een sympathieke verpleegster die me vakkundig inpakte met beschermende kledij. Ze assisteerde me ook op de kamer bij de bewoner en bleef bij het gebed omdat er geen andere familieleden aanwezig waren. Ze vertelde me dat zelf moslima was en veel herkende van de gebeden uit haar eigen geloof en dat er in de islam op een zelfde wijze voor zieken gebeden wordt. "Alleen slaan wij geen kruisteken", voegde deze vriendelijke uit de Egyptische hoofdstad Caïro afkomstige verpleegkundige er nog aan toe. Ik prees haar en de collega's omdat ze de moeite nemen om me te contacteren en omdat ze het gebed aan het ziekbed ondersteunen.

Ik nodig jullie allen uit om thuis of in de kerk ook eens te bidden uit dank en om kracht voor alle personeelsleden van de zorginstellingen die zich dag en nacht inzetten voor de zieke en bejaarde medemensen.


Diaken Luc Claeys

dinsdag 12 januari 2021

Een zegen voor het nieuwe jaar

In het weekend dat de Kerk het Feest van de Openbaring van de Heer viert (Driekoningen), zegende diaken Luc Claeys geassisteerd door de koster Guido Van de Loo en stagiair-diaken Emiel Clerckx op uitnodiging van de bewoners huizen in de parochie Tielt-Winge.

Zegenbede

Na afloop van de zegenbede ontvingen de bewoners een sticker met de tekst 20*C+M+B+ 21. Het is een verwijzing naar het nieuwe jaar 2021. De letters C, M en B zijn de eerste letters van de Latijnse bede 'Christus Mansionem Benedicat', dat wil zeggen Christus zegene dit huis.

Wijzen uit het Oosten

Omdat het een traditie is de huizen te zegenen op het Feest van de Openbaring van de Heer worden de drie letters ook vaak verbonden aan de namen die men aan de Drie Wijzen gegeven heeft nl. Caspar, Melchior en Balthazar. Helaas konden er geen kinderen met ons meetrekken dit jaar, maar we hopen er in elk geval in 2022 een mooie feestelijke gebeurtenis van te maken.

Dit jaar vierde de kerk het feest van 'Driekoningen' of 'Openbaring van de Heer' al in het weekend van 2- 3 januari. In ons land is dit feest - in tegenstelling met Duitsland of Oostenrijk - geen officiële feestdag en vieren we het op een zondag. De Onze-Lieve-Vrouwkerk was open voor persoonlijk gebed. Organist Ludo Vanden Dries zorgde voor sfeervolle kerstmuziek en diaken Luc zegende huizen in Tielt-Winge.

vrijdag 1 januari 2021

Kapelletje OLV Bedrukte Moeder


1 januari 2021 Hoogfeest van Maria, Moeder van God. Geen beter moment om een filmpje te tonen van de laatste hand die we gisteren legden aan de kapel van Heilige Maria Bedrukte Moeder in de Waterhofstraat te Tielt. Veel dank aan de tientallen vrijwilligers uit alle (!) deelgemeenten die aan dit huisje voor Maria hebben meegewerkt. Een zalig Nieuwjaar. Dat Maria bij onze Heer zou mogen voorspreken voor een gezegend jaar voor u allen.

Het beeld 'Mater Dolorosa' uit de kapel Broos was zwaar beschadigd. Er ontbraken ledematen en het was helemaal afgebladerd. Wonder, o wonder, Heidi Verheyden uit Tielt beschikte over het talent en het enthousiasme om het voor ons en de gemeenschap te herstellen. Zie hier het mirakel van het herstel van de piëta: Moeder en Zoon.

donderdag 31 december 2020

Een gezegend 2021

Op zaterdag 2 januari en zondag 3 januari gaan we huizen zegenen bij mensen die dit aan ons gevraagd hebben.

We bidden dan:

"Heer, onze God, dit huis is voor ons een teken van Uw goedheid die ruimte schept. De familie (namen) danken U dat zij er mogen wonen, dat zij er samen mogen zijn en zorgen voor elkaar; dat zij er tijd kunnen maken voor gedeelde vreugden en smarten met hun kinderen en kleinkinderen. Kom met Uw zegen over dit huis en zijn bewoners (zegening met wijwater en palmtakje). Blijf bij hen, ook als het avond wordt. Bewaar hen voor ziekte en eenzaamheid en schenk hen genade in overvloed. We vragen het U door Jezus Christus, Uw zoon die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen."

Ook als we niet bij u langs geweest zijn kunt u tijdens de open kerkendagen nog een gezegende sticker meenemen.

Aan alle inwoners van Tielt-Winge en hun kring binnen en buiten de gemeente. Van harte een zalig en gezegend Nieuwjaar!zondag 20 december 2020

Kerstwens voor de Parochie Sint Donatus Tielt Winge


We kunnen niet naar de middernachtmis of kerstviering dit jaar maar onze kerken zijn wel open op donderdagavond 24 december (Sint-Joris-Winge) en op Kerstdag zelf 25 december (Houwaart, Tielt en Meensel-Kiezegem). Welkom voor stil gebed bij de kerststal en het Heilig Sacrament.