dinsdag 10 december 2019

Ontvangst vredeslicht in Tielt-Winge

logo vredeslicht Bellgië.png
Vredeslicht België
Op dinsdag 26 november werd aan de geboortegrot van Jezus Christus in Bethlehem het vredeslicht ontstoken. Een Oostenrijks meisje dat lid is van het Jeugd Rode Kruis ging het lichtje ophalen om het naar Europa te brengen. Vanuit de stad Linz aan de Donau zal met behulp van de internationale scoutsbeweging over gans Europa en de wereld worden verdeeld.

De derde zondag van de Advent - 15 december - komt het vredeslicht in Aken (Duitsland) aan waar een Belgische delegatie het licht zal ophalen om het naar ons land te brengen. Ook uit Tielt-Winge reizen we met een kleine delegatie naar deze stad om het vredeslicht op te halen.

Om 18:00 uur ontvangen we op een vreugdevolle wijze het vredeslicht aan het Museum 44 te Meensel-Kiezegem, waar we het aan de burgemeester Rudi Beeken zullen overhandigen. Daarna kunnen de vertegenwoordigers van de verenigingen en scholen het vredeslicht meenemen om het verder onder de bevolking te verspreiden. Ook de gewone inwoners van Tielt-Winge of omliggende gemeenten zijn welkom om een vredeslichtje (4 euro) naar huis mee te nemen. 

Afhalen Vredeslicht in 2018.jpg
Ontvangst van het vredeslicht in 2018
We danken alvast de beheerders van het Museum 44, de medewerkers van de Sint-Mattheuskerk te Meensel en de harmonie 'Weergalm der Winghe' voor hun medewerking en ondersteuning.

Het vredeslicht staat open voor elk systeem, religie of politieke strekking die de fundamentele mensenrechten respecteert. Het is een vuur dat mensen met elkaar verbindt en waarvan ieder in zijn of haar eigen levensbeschouwing elkaar de hand wil reiken.  

Programma 15 december 2019:
18:00 u: Officiële ontvangst van het vredeslicht met muziek van de harmonie Weergalm der Winghe
18:10 u: Toelichting van het vredeslicht en toespraak van burgemeester Rudi Beeken
18:30 u: Europese hymne (Vredeslied) door de harmonie. Nadien gelegenheid om iets te drinken.

19:00 u: Vredeswake in de Sint-Mattheuskerk opgeluisterd door de harmonie ‘Weergalm der Winghe’.

dinsdag 26 november 2019

Kerk in Tielt-Winge aanwezig op de kerstmarktenVerspreid het Goede Nieuws

Er is een toenemende tendens om de Blijde Boodschap van Christus op het achterplan te zetten. De Kerk in Tielt-Winge neemt daarom deel aan de kerstmarkten in de gemeente en wil uitdrukkelijk vertellen waarover Kerstmis gaat. Iedere gelovige in onze parochie kan daaraan een bijdrage leveren.

Kerstaffiche om thuis op te hangen


Een kerstaffiche voor bij u thuis
Op de kerstmarkt en tijdens de vieringen in de Advent zullen we een poster uitdelen om de christelijke kerstgedachte te verspreiden. U kunt de poster aan een venster hangen langs de straatkant. U kunt ook meerdere posters meenemen naar huis en uitdelen aan de kinderen en kleinkinderen en hen vragen hetzelfde te doen.

Échte kerstartikelen
Tijdens de kerstmarkt zelf verkopen we christelijke artikelen: zo is er een olijfhouten kerststalletje t.b.v. € 15,00. Bent u op zoek naar een leuk kerstcadeau voor kinderen? Een puzzel toont hun de geboorte van Jezus met de dieren en de ster van Bethlehem. Hij kost € 16,95. Voor de allerkleinsten zijn er kinderboekjes met het kerstverhaal. Met onze kerstkaarten kunt u uw kerst- en nieuwjaarswensen overbrengen.  Een heel gamma aan kaarsen brengt gezelligheid aan tafel en in uw woonkamer. Breng ons dus zeker een bezoekje op zondag 1 december te Winge of zaterdag 7 december in Houwaart.

Er is een toenemende tendens om de Blijde Boodschap van Christus op het achterplan te zetten. De Kerk in Tielt-Winge neemt daarom deel aan de kerstmarkten in de gemeente en wil uitdrukkelijk vertellen waarover Kerstmis gaat. Iedere gelovige in onze parochie kan daaraan een bijdrage leveren.

Kerk in Nood
Deze artikelen worden verkocht ten voordele van de katholieke liefdadigheidsorganisatie Kerk in Nood. Ze ondersteunen de gelovigen overal waar ze verdrukt, vervolgd of in nood verkeren en doen dat door informatie, gebed en actie. Meer informatie vindt u op de website www.kerkinnood.be.

dinsdag 19 november 2019

Zondag vieren we oudejaar

Met het hoogfeest van Christus Koning, voluit 'het feest van Christus Koning van het Heelal, eindigen we het Kerkelijke jaar; de zondag daarop begint de Advent. Het feest van Christus Koning werd pas in 1925 door Paus Pius XI ingesteld. Dit jaar lezen we in de Bijbel over Jezus als koning op het kruis.

Jezus van Nazareth, Koning van de Joden. Mathias Grunewald
ca.1530 Wikipedia
In Vlaanderen is Christus Koning het patroonsfeest van de Chiro. Vaak worden ook andere (jeugd-)verenigingen bij het feest betrokken in de parochiekerk. Bij ons is dat het geval in Meensel-Kiezegem waar de verenigingen van het dorp present tekenen met hun vaandels. We vieren er Christus Koning op zaterdag 23 november om 18 .00u in de Sint-Mattheüskerk.

Omdat we beurtelings vieren in Winge en Tielt is er op de dag van het hoogfeest geen eucharistieviering in Tielt. We zullen wel het patroonsfeest van Chiro Jevati vieren met een gebedsdienst in de lokalen van de jeugdbeweging op zaterdag 23 november om 19.00 uur.

Zondag 24 november sluiten we het kerkelijk jaar vreugdevol af in de Sint-Joriskerk. Chiro Esjeewee van Sint-Joris-Winge nodigde de harmonie ‘Weergalm der Winghe’ uit om enkele chiroliederen te begeleiden en de dienst feestelijk op te luisteren. We kijken ernaar uit om het oudejaar van de Kerk samen met alle gelovigen van onze gemeenschappen biddend te beëindigen.

De zondag daarop tellen we af naar het Kerstfeest. De adventskalender van Welzijnszorg helpt ons op weg en biedt alle dagen een beetje inspiratie om op weg te gaan. Hij kost 2 euro en wordt in de kerk aangeboden.

Diaken Luc Claeys